MAKT, KÖN, SEXUALITET, RELIGION & MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, BILDEN SOM INSPIRATIONSKÄLLA – PROVOKATION OCH FOLKBILDNING

MAKT, KÖN, SEXUALITET, RELIGION & MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, BILDEN SOM INSPIRATIONSKÄLLA – PROVOKATION OCH FOLKBILDNING

Elisabeth Ohlson Wallin är Sveriges främsta och mest kända fotokonstnär. Hon föreläser om bildens möjlighet att inspirera och utveckla oss till att tänka i nya banor.

Elisabeth har lyckats tränga igenom mediabruset med sina bilder. Vare sig det är en naken Camilla Henemark med Kungen, en cyklande Jesus eller en leende bankdirektör. Med sina 30 års erfarenhet som fotograf och konstnär underhåller hon med allvar och folkbildning.

Hennes föreläsningar spänner mellan ämnen som konstens plats i samhället och politiken, vad satiren gör med oss samt vad det betyder att ta ansvar för sina åsikter. Lättsamt och humoristiskt ställer hon de tunga frågorna: Hur kan bilder, allvarliga såväl som roliga, inspirera och utveckla oss till att tänka i nya tankebanor? Är kanske en provokation till och med nyttig för att vi ska utvecklas? Varför blir vissa arga när andra skrattar?Följ Butch på Facebook