IOGT – NTO Tag

Nu är den klar, utgiven december 2013. Tillsammans med Svenska läkaresällskapet har IOGT-NTO tagit fram en ny, årligen återkommande, forskarrapport på alkoholområdet. Temat för 2013 är ungdomar och unga vuxna. Läs hela rapporten här...

WOF hade förmånen att på uppdrag av IOGT-NTO hjälpa till att ta fram original till deras Almedalsvecka. ...

Grafisk form, WOF fick förtroendet att arbeta med IOGT kring ett särtryck i kvällstidningsformat. Mkt roligt uppdrag och vi ser fram emot ytterligare samarbete....

Följ Butch på Facebook