Makt och mod. Schyman och Mogensen

Makt och mod. Schyman och Mogensen

Det begrepp som står i centrum för våra utbildningar är makt. Makt och mod. Makt och möjlig förändring. Det handlar om strukturell analys, genuin frustration och kollektivt handlande. No man is an island och ingen kvinna heller. Strategier för överlevnad låter drastiskt, men det handlar om livet. Om att få tillgång till vår fulla mänskliga kapacitet, bortom normerande hierarkier och kvävande stereotyper. Befrielsen måste börja och för att nå framgång måste vi hjälpas åt.

www.maktakademi.seFölj Butch på Facebook